Disclaimer

Informationer gengivet på dette website er alene tænkt som generel information. Informationerne på websitet er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt. Informationerne på websitet stilles til rådighed uden nogen form for garanti, og Miljøstyrelsen/Fødevarestyrelsen er således ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra dette website uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold. Desuden kan Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen, som ejer af websitet uden varsel standse offentliggørelsen af websitet på internettet.

Miljøstyrelsen/Fødevarestyrelsen fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til websites, til hvilke dette website linker. Sådanne links er anført som en service, og oplysningen af et link til et givet website indebærer ikke, at Miljøstyrelsen eller Fødevarestyrelsen tilslutter sig indholdet af et sådant website.

Ophavsretten til websitet og rettighederne til dets indhold tilhører Miljøstyrelsen/Fødevarestyren eller vores licensgivere. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere materiale fra webstedet - såvel elektronisk som i papirform - forudsat, at der udtrykkeligt anføres kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske materialets indhold.

Det er tilladt at oprette links - herunder dybe links - til webstedet. Sådanne links må dog ikke bruges i reklamemæssigt eller lignende øjemed uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Miljøstyrelsen/Fødevarestyrelsen.

Miljøstyrelsen/Fødevarestyrelsen garanterer ikke, at disse websites eller serveren, hvorpå de ligger, ikke indeholder virus eller andre skadelige elementer.