Undervisningsforløb: Rollespil

I dette undervisningsforløb får eleverne til opgave at argumentere for, at en fond skal tildele forskningsmidler til lige netop deres område inden for kemi. Eleverne skal i grupper forberede sig på og være godt inde i de kemiske udfordringer, der findes i relation til de forskellige kemiske produkter på www.kemifordi.dk. Én gruppe – ét produkt.

Ud over en beskrivelse af de kemiske stoffer skal eleverne komme med forslag til, hvordan forskning på området kan gøre, at produkterne indeholder færre stoffer som er problematiske for mennesker og miljø. Forslaget præsenteres for Fonden (en gruppe elever, der er godt inde i alle produkter). Fonden vælger en vinder af fondsmidler og begrunder deres valg.

Hent lærervejledningen i boksen til højre. Her finder du en beskrivelse af fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds-/vidensmål samt undervisningsaktiviteter og forslag til evaluering.

 

Lærervejledning: Rollespil

Beskrivelse af fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds-/vidensmål samt undervisningsaktiviteter og forslag til evaluering. 
Hent vejledningen