Undervisningsforløb: Sprogbaseret læring

I dette undervisningsforløb lægges vægt på, at eleverne udvikler et nuanceret fagsprog, hvor de bruger ord og begreber i den rette kontekst til at beskrive og forklare kemien i de produkter, der er omkring dem og som er beskrevet på Kemi fordi.

I den sprogbaseret tilgang tages udgangspunkt i elevernes eget hverdagssprog, og gennem forløbet bygges nye ord og begreber ind i sproget. Eleverne præsenteres for forskellige former for stilladser, der hjælper dem til at læse eller skrive faglige tekster eller på anden måde kommunikere i et fagligt sprog.

Hent lærervejledningen i boksen til højre. Her finder du en beskrivelse af fag, klassetrin, kompetenceområder og færdigheds-/vidensmål samt undervisningsaktiviteter og forslag til evaluering.

 

Lærervejledning - Sprogbaseret læring

Beskrivelse af fx. fag, klassetrin, kompetenceområder og færdigheds-/vidensmål.
Hent vejledningen